de aprilvissers

Laat je niet vangen

Combinaties

Als je al deze categorieën van misleidend nieuws bekijkt, merk je dat een misleidend bericht perfect in verschillende categorieën kan passen. Door de verschillende beweegredenen achter een misleidend nieuwsbericht te kennen en te benoemen, kunnen we ons wel beter wapenen tegen de stroom van misleidende informatie die op ons afkomt. Daarom is het belangrijk om ons steeds af te vragen: waarom schrijft iemand dit? En kan het dat die persoon het mis heeft?