de aprilvissers

Laat je niet vangen

Nep nieuws

"Dit zal je niet op het nieuws zien..."

'Nep nieuws' is slechts een klein onderdeel van het koepelbegrip 'misleidend nieuws'. We spreken van 'nep nieuws' wanneer de inhoud van een bericht compleet verzonnen is en opzettelijk verspreid wordt om mensen fout in te lichten.
Dat kan zijn omdat de makers geld willen verdienen, politieke invloed willen uitoefenen of iemand in diskrediet willen brengen.

De berichten zijn vaak verwarrend en er bewust op gericht om onrust te stoken. Vaak worden verzinsels gecombineerd met feiten om zich geloofwaardig voor te doen, zoals in bovenstaand voorbeeld. De foto van de overstroming is echt, enkel Trump werd erop gephotoshopt. Mensen die dit zien herkennen de president en herkennen de situatie, waardoor het betrouwbaar kan lijken.

Als je voorbeelden zoekt, is infowars een heel goed voorbeeld van fakenews.